Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A kábítószerek okozta problémák megelőzése, kezelése érdekében városunkban 2001 óta végzi tevékenységét a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF).
A Gyermek, Ifjúsági és Sportminisztérium dolgozta ki azt a támogatási programot, mely a KEF-ek létrehozását és működését célozta meg. A program eredményeként 2001-ben mintegy 56 városban alakult Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, köztük Tiszaújvárosban is. A szervezet tevékenységét a Nemzeti

Drogellenes Stratégiával összhangban kidolgozott „Tiszaújváros Drogellenes Stratégiája 2014-2020” a tiszaújvárosi kábítószer-probléma kezelésére című helyi stratégia alapján végzi tanácsadó és egyeztető munkáját. A Fórum törekszik az egységes szakmai és módszertani szemléletmód kialakítására és megvalósítására, valamint arra, hogy ésszerűsítse és koordinálja a városban zajló kábítószer-fogyasztást megelőző tevékenységet. Segít a helyi erőforrások mozgósításában, összehangolja a helyi szereplők tevékenységet, javaslatokat tesz, ajánlásokat fogalmaz meg.

A Tiszaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tevékenységével igyekszik összhangot teremteni a drogprobléma visszaszorításában alapvető fontosságú területek között (egészségfejlesztés; kezelés-ellátás, felépülés; kínálatcsökkentés), támogatja a társintézmények munkáját. A szervezet kiemelt célja, hogy felhívja a lakosság figyelmét a drogokkal kapcsolatos veszélyekre.


A szervezet megalakulása óta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy Tiszaújváros vezetői, szervezetei, szakemberei és polgárai felismerték a probléma nagyságát, a közös cselekvés fontosságát és jó eséllyel indultunk el azon az úton, amelynek eredménye a megelőző tevékenység társadalmi méretűvé szélesítése lehet. Így a KEF valóban fórumává válhat a drog-prevenciós tevékenység megvalósításának.


A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagjai a drogprobléma kezelésében fontos szerepet játszó különböző szakmai kompetenciával rendelkező helyi szakemberek. A KEF élén a szakmai oldal képviseletében elnök és társelnök áll.
A KEF szakmai munkájának hatékonyabbá tétele érdekében létrehozta a Tanácsadó Bizottságot, mely a helyi szervezetek és szakemberek szakmai munkába történő bevonása érdekében létrehozott munkacsoport.

A Tanácsadó Bizottság vezetője a Tiszaújváros Városi Rendelőintézet ifjúsági védőnője. A bizottság tevékenységével elősegíti az információáramlást, mozgósítja a helyi erőforrásokat, szakmai javaslatokat készít elő és dolgoz ki.
A KEF működésének infrastrukturális feltételeit Tiszaújváros Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala biztosítja. A szervezet működéséhez, valamint a különböző szakmai tevékenységek, programok megvalósításához szükséges anyagi fedezet Tiszaújváros Város Önkormányzata pénzügyi támogatása révén, valamint pályázati forrásból biztosított.